District Usage Bldg/Street Price(HK$)
Valid Gross ft2 Sale/Rent Rental(HK$)
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
Administrator Login
All   Photo Input Date Usage Building Name Floor GFA (ft2) SA (ft2) Price$(M) Rental Ref. Detail
  2019-05-21 Residential Tuen Mun SUN TUEN MUN CTR BLK 04 H 750 603 6.900 S015014 Detail
  2019-05-21 Residential Tuen Mun SUN TUEN MUN CTR H -- -- 12000 S019345 Detail
  2019-05-21 Residential Tuen Mun SUN TUEN MUN CTR M 750 597 6.800 15000 001394 Detail
  2019-05-21 Residential Tuen Mun SUN TUEN MUN CTR H 547 455 13000 S019309 Detail
  2019-05-21 Residential Tuen Mun SUN TUEN MUN CTR BLK 08 620 501 5.400 S018468 Detail
  2019-05-21 Residential Tuen Mun SUN TUEN MUN CTR BLK 02 H 555 462 5.500 S014540 Detail
  2019-05-21 Residential Tuen Mun SUN TUEN MUN CTR 750 603 6.700 S013812 Detail
  2019-05-21 Residential Tuen Mun SUN TUEN MUN CTR BLK 02 M 555 462 12000 S019115 Detail
  2019-05-21 Residential Tuen Mun SUN TUEN MUN CTR H 547 455 12000 000341 Detail
  2019-05-21 Residential Tuen Mun SUN TUEN MUN CTR M 547 455 12000 S015357 Detail
[ Top | Previous 10 | 1 2 | Next 10 | End ]