District Usage Bldg/Street Price(HK$)
Valid Gross ft2 Sale/Rent Rental(HK$)
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
Administrator Login
All   Photo Input Date Usage Building Name Floor GFA (ft2) SA (ft2) Price$(M) Rental Ref. Detail
  2018-01-21 Residential Tuen Mun SUN TUEN MUN CTR H 620 501 5.400 001589 Detail
  2018-01-19 Residential Tuen Mun SUN TUEN MUN CTR H 555 462 4.600 P015437 Detail
  2018-01-19 Residential Tuen Mun SUN TUEN MUN CTR H 555 462 13000 P014407 Detail
  2018-01-19 Residential Tuen Mun SUN TUEN MUN CTR H 750 603 5.880 S013744 Detail
  2018-01-19 Residential Tuen Mun SUN TUEN MUN CTR BLK 01Z H 750 597 5.800 P016774 Detail
  2018-01-19 Residential Tuen Mun SUN TUEN MUN CTR M 620 501 12000 S016920 Detail
  2018-01-19 Residential Tuen Mun SUN TUEN MUN CTR H 547 455 12000 P014582 Detail
  2018-01-19 Residential Tuen Mun SUN TUEN MUN CTR H 547 455 5.250 001019 Detail
  2018-01-19 Residential Tuen Mun SUN TUEN MUN CTR H 555 462 5.200 P017780 Detail
  2018-01-19 Residential Tuen Mun SUN TUEN MUN CTR 555 462 4.350 000174 Detail
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 | Next 10 | End ]